Avstøyping av tenner.

Protetisk behandling vert brukt ved større skader på tenner og ved manglande tenner for å erstatte tap av tannsubstans.

Kroner vert laga ved skadar på enkelttenner. Bruer, proteser og implantat erstattar tapte tenner. Ved klinikken har vi ein tannlege med tilleggskompetanse i implantatprotetikk. Heilprotese lager vi når ein manglar alle tennene.  Partiell protese (delprotese) bruker vi når fleire tenner manglar, og det ikkje kan lagast bru.

BehandlingarKonsultasjon/førebyggandeAkuttbehandlingKonserverende behandlingProtetisk behandlingPeriodontisk behandlingEndodontisk behandlingKirurgisk behandlingEstetisk behandling
Hjelp til nye tenner