Utstyr til hjelp for rotfylling.

Rotfyllingsbehandling vert gjort når det har skjedd ei skade på nerven.

Karies, sprekker og frakturar kan føre til infeksjon. Denne kan vere både med og utan symptom.

Ved rotfyllingsterapi vert rotkanalane reinsa og fyllt av rotfyllingsmateriale etter at infeksjonen er behandla.

BehandlingarKonsultasjon/førebyggandeAkuttbehandlingKonserverende behandlingProtetisk behandlingPeriodontisk behandlingEndodontisk behandlingKirurgisk behandlingEstetisk behandling
Reinsa og fyllt