Veiledande prisar
Konsultasjon; 590,-
Røntgenbilde; 80,-
Anestesi; 150,-
Tannsteinsrens; 150/300,-

Fylling
1 flate; 950,-
2 flater; 1250,-
3-5 flater; 1550,-

Krone
6200,-

Bru
6200,- pr pillar/mellomledd

Protese
Heilprotese; 12000,-
Delprotese; 12000,-

Rotfylling
1 kanal; 4000,-
2 kanalar; 4500,-
3 eller fleire kanalar; 5000,-

Ekstraksjon
Enkel ekstraksjon; 950,-
Komplisert ekstraksjon; 1500,-

Periodontal behandling
Egenandel 415,- pr 30 min

Bittskinne
Egenandel ca. 1500,- (endres ift tannteknikerutgifter)

Bleikeskinne
Ein kjeve 2600,-
To kjevar; 4000,-
Kjem til kampanjepris et par gangar i året.

Bleikemiddel
150 pr tube