Veiledande prisar
Konsultasjon; 640,-
Røntgenbilde; 100,-
Anestesi; 170,-
Tannsteinsrens; 300/500,-

Fylling
1 flate; 1000,-
2 flater; 1350,-
3 flater; 1700,-

Oppbygging av komposittkrune; 2000,-

Krone
6500,-/8000,-

Bru
6500,- pr pillar/mellomledd

Protese
Heilprotese; 12000,-
Delprotese; 15000,-

Rotfylling
1 kanal; 4000,-
2 kanalar; 4500,-
3 eller fleire kanalar; 5000,-

Ekstraksjon
Enkel ekstraksjon; 1000/1200,-
Komplisert ekstraksjon; 1500/2000,-

Periodontal behandling
Egenandel ca 600- pr 30 min

Bittskinne
Egenandel ca. 2000,- (endres ift tannteknikerutgifter)

Bleikeskinne
Ein kjeve 2600,-
To kjevar; 4000,-

Bleikemiddel
150 pr tube

 

*prisar er veiledande og kan difor variere noko frå pasient til pasient, spør gjerne om kostnadsoverslag før behandlingsstart